Čo je našim cieľom?

– starnúť v kruhu rodiny je pre človeka to najlepšie.

Keď sa však dostaví choroba, alebo núdza a z rodiny sa nikto nedokáže o starého a chorého blízkeho postarať, naše zariadenie ponúka pomocnú ruku. Našim cieľom je poskytnúť klientom pokojnú starobu, motivovať ich k zmysluplnému prežívaniu svojho času a dať im pocítiť, že sú ešte potrební a užitoční.

Pracovný personál

O klientov sa stará 1 sestra v zariadení sociálnych služieb, 1 sociálna pracovníčka a 5 pracovníkov na pozícii opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Sociálna služba

Sociálna služba je poskytovaná na odbornej úrovni. Pri jej poskytovaní sa prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená 24 hodín denne prostredníctvom obvodného lekára, ktorý navštevuje prijímateľov v zariadení pravidelne, a aj podľa potreby.

Potrebujete našu pomoc?

Kontakt

Telefón: 031 785 23 42
Mobil: 0903 219 389
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk

Nájdete nás

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE – Horné Saliby
925 03 Horné Saliby 505

Údaje

IČO: 35595884
Číslo účtu: SK87 0900 0000 0000 2409 4304

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (prečítať ochranu osobných údajov)

[recaptcha]